Välkommen till Änglagårdsskolan

Forskning och beprövad erfarenhet visar att kombinationen idrott och skola stärker och gynnar kunskapsutvecklingen. Idrotten blir på så sätt ett verktyg som bidrar till hälsa, social utveckling, motivation och självtillit vilket är en god förutsättning för en framgångsrik kunskapsutveckling. Vi arbetar för att du ska lära dig i eget tempo och känna stor glädje inför varje skoldag.

Änglagårdsskolan är skolan för dig som vill kombinera din kunskaps- och fotbollsutveckling!

"Tänk om man själv i tidig ålder hade kunnat kombinera sin skolvardag med sin favoritidrott. Om du är ung idag och gillar denna kombination så är Änglagårdsskolan det perfekta valet för dig!"

Cecilia Andersson | Rektor

Telefon: 031-382 05 22

 

lagrell3_ret

Änglagårdsskolans helhetssyn gällande skola-idrott och intima samarbete med föreningslivet är en framgångsfaktor för att bidra till ungdomarnas personliga, kunskapsmässiga och idrottsliga utveckling

Lars Åke Lagrell – F.d ordförande Svenska Fotbollsförbundet

Fyra k som vi är på

Skolfakta Änglagårdsskolan

Antal elever

250

Kunskapsresultat 2012/2013

Genomsnittligt meritvärde 223

Behöriga lärare

100 % av skolans tillsvidareanställda lärare har formell behörighet

Samarbetspartners

IFK Göteborg, Eriksbergs IFUCL Academy/Tottenham

På Änglagårdsskolan har vi elever som representerar 32 klubbar i Göteborgsregionen

Skolhälsovård

Att få sin hälsa kontrollerad ibland är särskilt viktigt under uppväxtåren. Du som förälder har givetvis huvudansvar för ditt barns hälsa och utveckling, och till din hjälp finns skolhälsovården som följer och påverkar ditt barns hälsa under skolåren. Vi ser till hela barnet/ungdomen, både kropp och själ.

På mottagningen kan vi hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser och olycksfall, men inte erbjuda samma vård som på vårdcentalen (med t.ex. provtagning, akut läkarkontakt m.m.)

Förutom skolsköterska så finns tillgång till kurator, skolläkare och psykolog.

IT på skolan

Alla elever i årskurs 9 har varsin bärbar dator. Skolan har klassuppsättningar med bärbara datorer som används i skolarbetet samt en klassuppsättning läsplattor. Idag finns flera parallellprojekt med läsplattor i vår organisation som kommer utvärderas under läsåret 13/14 för att på så vis se om det kan vara ett alternativ till datorer.

På skolan finns ett flertalet bärbara projektorer som används i undervisningen för att bidra till en mer lustfylld samt varierad undervisning.

Änglagårdsskolan

Thord Lindblomsväg 22
415 24 Göteborg

Postadress

Änglagårdsskolan
Thord Lindbloms väg 22
415 24 Göteborg

E-post: kontakt@anglagardsskolan.se

Besöksadress

Thord Lindbloms väg (Kortedala Stadsdel)

Sjukanmälan

Sjukanmälan via telefonsvar t.o.m. kl. 09.00, därefter svarar Monica Widfeldt på frågor
Tel: 0766-45 45 13, 031-382 05 21 

Rektor

Cecilia Andersson
Tel: 031-382 05 22
E-post: cecilia.andersson@anglagardsskolan.se

Biträdande rektor

Martin Blixt
Tel: 031-382 05 23
E-post: martin.blixt@anglagardsskolan.se

Skolsköterska

Cecilia Svegner Andersson
Tel: 031-382 05 38
E-post: cecilia.s.andersson@anglagardsskolan.se

Frågor om elevansökan och elevregistrering

Monica Widfeldt 
Tel: 031- 382 05 21
E-post: monica.widfeldt@anglagardsskolan.se 

Studie- och yrkesvägsledare

Tel: 031-367 30 73
E-post: kenneth.forsberg@educ.goteborg.se

Skoladministratör

Monica Widfeldt
Tel: 031- 382 05 21
E-post:

monica.widfeldt@anglagardsskolan.se

Specialpedagog

Katarina Larsson
Tel: 031- 382 05 35
E-post: katarina.larsson@anglagardsskolan.se

Kök

Heidi Huusko
Tel: 073 673 92 37
E-post: heidi.huusko@anglagardsskolan.se

Fotbollsansvarig Änglagårdsskolan

Niclas Alexandersson
Tel: 0707-37 13 38
E-post: niclas.alexandersson@anglagardsskolan.se

Ansvarig IFKs ungdomsakademi

Roger Gustafsson, ansvarig IFK göteborgs ungdomsakademi
Tel: 0734 12 04 74
E-post: roger.gustafsson@ifkgoteborg.se

Dela