Frågor & Svar

Hur gör jag en intresseanmälan och när kan jag göra den?

Man kan göra intresseanmälan när som helst på vår hemsida eller ringa till vårt antagningskansli på telefon 031-3820521. Vi rekommenderar att du gör en ansökan så tidigt som möjligt för att säkra en plats, eftersom vi jobbar med ett så kallat kösystem som antagningsprincip samt att Änglagårdsskolan normalt har ett stort söktryck i framför allt årskurs 4, 6 och 7. Du kan anmäla intresse flera år innan ditt barn ska börja på skolan för att säkra en plats. När du sedan har fått antagningsbeskedet (efter februari månad) kan du välja att tacka ja eller nej till erbjuden plats. Har du fler yngre barn som är intresserade bör du även ansöka för dem, eftersom de då blir registrerade i kösystemet.

Kan jag ansöka om jag redan sökt annan skola?

Du kan ansöka eller byta skola under hela året utan några formella hinder, oavsett vilken skola du går på eller vilken årskurs du ska börja. Välkomna att ansöka här på hemsidan eller ringa vårt antagningskansli på telefon 036-291 15 70. Du kan också kontakta vårt kansli via e-post: monica.widfeldt@anglagardsskolan.se

Behöver man spela i IFK Göteborg för att söka till Änglagårdsskolan?

Nej, oberoende av vilken klubb du spelar i är du välkommen att söka till Änglagårdsskolan.

Kan jag tacka nej till skolstart om jag tackat ja till plats?

Ja, formellt sett kan du söka och byta skola under hela läsåret. Om du flyttar eller av annan anledning väljer att inte börja är vi tacksamma för besked snarast eftersom det ofta är fler sökande än platser på Änglagårdsskolan. Platsen kan då erbjudas en annan elev i kön.

När får jag besked om att jag blivit antagen till skolan?

När din intresseanmälan registrerats hos oss placeras du i en kö. Datumet för anmälan styr vilken plats i kön du får. Under våren, innan aktuell skolstart, får du som blir antagen mer information från skolledningen på Änglagårdsskolan.

Vad innebär det att Änglagårdsskolan är en friskola?

Änglagårdsskolan ägs och drivs av en privat huvudman. Vi tycker att detta är bra eftersom vår organisation är öppen för nya kreativa idéer om hur en bra skola bör fungera. Vi följer Skolverkets direktiv och läroplaner. Våra lärare är behöriga pedagoger som alltid ser till den enskilda elevens bästa.

Kostar det pengar att gå på Änglagårdsskolan?

Nej, Änglagårdsskolan är liksom kommunala grundskolor kostnadsfri.

Vad serverar ni för mat och mellanmål till eleverna?

Lunchen i skolan är särskilt viktig eftersom vi är en idrottsskola och det finns alltid ett stort salladsbord som komplement till den husmanskost som serveras. Dessutom serverar vi mellanmål till självkostnadspris.

Vad är det unika med att gå på Änglagårdsskolan?

Änglagårdsskolan är i dag landets ledande grundskola med fotbollsinriktning. Det unika är att vi har ett helhetskoncept som ger våra elever de bästa förutsättningarna för goda kunskapsresultat genom att kombinera skola och idrott. Änglagårdsskolans koncept bygger på ett pedagogiskt arbetssätt i kombination med idrott som lägger grunden för en optimerad kunskapsutveckling hos eleven. Goda resultat vad gäller såväl kunskapsnivåer som idrottsprestationer är frukten av en individanpassad skolgång med optimala förutsättningar för ett aktivt idrottsutövande. Här får du det bästa av två världar. Vårt koncept baseras på modern forskning och beprövad erfarenhet och är unikt för svensk grundskola. Personalen har, förutom sin pedagogiska kompetens, erfarenhet av och ett genuint intresse för idrott och hälsa. Att se till att du som elev känner dig bekräftad och viktig är personalens främsta uppgift.

Hur kan en skoldag på Änglagårdsskolan se ut?

Skoldagen börjar klockan 9.00 och avslutas mellan klockan 14.00 och 16.00 beroende på årskurs. Vi varierar arbetspassens längd för att skapa en lugn och harmonisk arbetsdag med färre ”start och stopp”. Vi arbetar med olika projekt och teman. Vi försöker använda tiden på bästa sätt och har olika verktyg för att ge förutsättningar för eleven att bli klar med sitt skolarbete under den samlade skoldagen. Detta innebär även att vi har studiestöd på skolan två dagar i veckan.

Hur kommer eleverna till skolan?

Skolan är beläggen i Göteborgs Nya Arena, till Kviberg går det kommunala spårvagnar och bussar.

Hur mycket idrott har man och vad innebär specialidrott?

Idrotten på skolan utgörs av fyra långa lektionspass i veckan i årskurs 4–9. Tre av dessa pass är fotboll. Dessutom genomsyras hela skolans verksamhet av ett idrotts- och hälsoperspektiv där mycket av den övriga undervisningen har kopplingar till och inslag av idrott, friluftsliv och friskvård/hälsa.

Följer Änglagårdsskolan den nationella skolplanen?

Ja, självklart följer vi Skolverkets läroplaner, lagar och förordningar precis på samma sätt som den kommunala skolan.

Dela