På Änglagårdsskolan har du bästa förutsättningar att kombinera skola och fotboll!

Änglagårdsskolan är landets ledande fotbollsskola på grundskolenivå. Idag ser du många av våra elever och tidigare elever i unika sammanhang såsom SM, VM, och i Allsvenskan. Vi skapar förutsättningar att lyckas med både skola och idrott utifrån dina egna mål, förutsättningar och visioner. Änglagårdsskolan erbjuder utbildning från årskurs fyra till nio.

jonas

”Änglagårdsskolans koncept innebär att vi som skola och förening ger våra barn och ungdomar optimala förutsättningar att lyckas båda med sin skola och idrott”

Jonas Olsson, Akademichef, IFK Göteborg

Änglagårdskonceptet kännetecknas av en helhetssyn, det vill säga en samverkan mellan skola, familj och föreningar på elit- och breddnivå. Fotbollsträningen är individanpassad och kvalitetssäkrad med målsättningen att nå maximal utveckling och prestation utifrån din vision och dina förutsättningar. Här finns goda förutsättningar för dig som drömmer om en framtida elitkarriär och för dig som spelar fotboll för att det är kul eller för att må bra. På Änglagårdsskolan ser vi ditt fotbollsintresse som en drivkraft för framgångsrika studier i övriga ämnen. På skolan delar såväl pedagoger som elever intresset för fotboll och idrott vilket skapar en gemenskap och härlig idrottsmiljö

Hos oss får du

  • Kvalitetssäkrad träning på skoltid vid tre tillfällen per vecka.
  • Behöriga och idrottsintresserade pedagoger
  • Föreläsningar och utbildningar för föräldrar, ledare och spelare
  • Ämnesintegrerad undervisning där kunskapsinlärning och fotboll samverkar.
  • Mellanmål till självkostnadspris
  • Studiestöd och läxstugor

Våra fotbollsinstruktörer på Änglagårdsskolan

fotbollstranare

Huvudinstruktörer på Änglagårdsskolan är Niclas Alexandersson och Hasse Palmqvist.

På Änglagårdsskolan är våra tränare både välutbildade och flera har en egen spelarbakgrund inom elitfotbollen. Eleverna tränar fotboll 3 gånger i veckan. I huvudsak följer vi IFK Göteborgs utbildningsmodell ”Fotbollens hemligheter”, där ett moment åt gången specialtränas under en tvåveckors-period.

I början och slutet av våra träningar jobbar vi med en form av mental träning som vi kallar för KAF. Det står för koncentration, avspänning och föreställning.

På Änglagårdsskolan har vi elever som representerar mer än 50 olika föreningar i Göteborgsregionen.

Dela