Kärnvärden

”4 K som vi är på”

Kamratskap

Vi har tagit fasta på att känslan av trygghet är en förutsättning för lärande, kreativitet och arbetsglädje. I mötet med varje individ har vi som utgångspunkt att trygghet, positiva förväntningar från vuxenvärlden och en känsla av sammanhang (att förstå sig själv i relation till omvärlden och omvärlden i relation till sig själv) utgör grunden för en meningsfull och stimulerande skolmiljö. God kamratskap kommer genom att man visar varandra respekt i en trygg lärandemiljö där man känner sig respekterad och accepterad för den man är.

 • Visa respekt för varandra
 • Var en bra vän
 • Var hjälpsam
 • Behandla andra som du själv vill bli behandlad

Kul

Vi arbetar för att du ska ta till dig kunskap i eget tempo och känna glädje inför varje skoldag. Vi medverkar till att det är en positiv och kul miljö kring oss. Detta innebär att vi uppmuntrar varandra, får andra att trivas och att må bra. I en stimulerande miljö med mycket glädje finns det goda förutsättningar att utvecklas både som människa och fotbollsspelare.

 • Uppmuntra varandra, pusha
 • Se positivt på det du gör
 • Få andra att trivas
 • Få andra att må bra

Kämpa

Vi kämpar för att kunna medverka i all verksamhet som erbjuds och vi kämpar i och under verksamheten så gott vi kan efter vår egen bästa förmåga. Genom att alltid göra vårt bästa visar vi kämparvilja att utvecklas både i skola och fotboll och vi arbetar hårt för att nå våra mål. Då vi kämpar tillsammans både som klass och som skola stärks kamratskapet. Tilliten till gruppen stärks samtidigt som vi dessutom hjälper varandra till en optimal utveckling.

 • Ge aldrig upp
 • Gör alltid ditt bästa
 • Visa vilja att bli bättre både i skola och fotboll
 • Jobba hårt för att nå dina mål

Kunskap

Vi lägger tillsammans grunden för ett livslångt lärande. Vår pedagogiska modell som ser till helheten och där idrottens positiva värden genomsyrar hela verksamheten är unik. Teori omsätts i praktik. Genom att medverka i vår verksamhet och aktivt ta emot och bidra med kunskap stimulerar vi vår egen och andras kunskapsutveckling.

 • Var koncentrerad
 • Visa vilja att utvecklas, bli bättre
 • Ha viljan att lära dig mer
 • Dela med dig av din kunskap

Dela