Om Änglagårdsskolan

Mål

Änglagårdsskolan ska erbjuda optimala förutsättningar att kombinera skola och fotboll baserade på beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Trygghet, god hälsa och sunda värderingar är grunden till såväl personlig som kunskapsmässig utveckling.

Vision

Änglagårdsskolan ska vara Nordens bästa grundskola med integrerad fotbollsutbildning för årskurs 4–9 och det bästa valet för dig som har fokus på kunskap-idrott-hälsa.

lagrell3_ret

Änglagårdsskolans helhetssyn gällande skola-idrott och intima samarbete med föreningslivet är en framgångsfaktor för att bidra till ungdomarnas personliga, kunskapsmässiga och idrottsliga utveckling

Lars Åke Lagrell – F.d ordförande Svenska Fotbollsförbundet

Änglagårdskonceptet, för dig som vill kombinera skola och fotboll

Änglagårdskonceptet, för dig som vill kombinera skola och fotboll!

Änglagårdsskolan är en fotbollsskola som finns i Prioritet/Serneke Arena i östra Göteborg. Vi fokuserar på att skapa bästa möjliga förutsättningar att kombinera skola och fotboll utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. På Änglagårdsskolan har du varje vecka tre fotbollsträningar på schemat och ett idrottspass.

Vårt fokus är att värna om elevernas hälsa samt skapa sunda värderingar så att eleverna lyckas med både sin skola och fotboll utifrån sina individuella förutsättningar. Våra kärnvärden och ett dagligt verktyg i detta är våra värdegrundsord: kamratskap, kul, kämpa och kunskap

jonas

Änglagårdskonceptet innebär att vi som skola och förening ger våra barn och ungdomar optimala förutsättningar att lyckas båda med sin skola och idrott

Jonas Olsson, Akademichef, IFK Göteborg

På Änglagårdsskolan har vi

  • Hemklassrum för eleverna i syfte att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö
  • Möjlighet till att arbeta med digitala verktyg
  • En strävan efter att arbeta ämnesintegrerat för att ge eleverna helhetsförståelse för kunskapen i de olika ämnena
  • Studiestugor/läxstugor där eleven kan få extra stöd med sitt skolarbete och sina hemuppgifter
  • Tre fotbollspass i veckan
  • Ett ordinarie idrottspass
  • Möjlighet att utöva sin specialidrott på skoltid med expertinstruktörer
  • Behöriga och engagerade pedagoger

Prioritet/Serneke Arena

Änglagårdsskolan är en del av Prioritet/serneke arena som är nordens största multisportanläggning. Här finns sju våningar med sport, med allt från från längdskidåkning till handboll och fotboll.Grundskola och gymnasium med idrottsinriktning på två våningar. Gym, föreningslokaler, skadeklinik, hotell, konferenslokaler, restaurang, bar och caféer.

Bättre förutsättningar att bedriva Sveriges ledande fotbollssskola är svårt att hitta. Varmt välkomna till Änglagårdsskolan.

 

Bilder från Okidoki Arkitekter

Dela