Välkommen till Änglagårdsskolan

Forskning och beprövad erfarenhet visar att kombinationen idrott och skola stärker och gynnar kunskapsutvecklingen. Idrotten blir på så sätt ett verktyg som bidrar till hälsa, social utveckling, motivation och självtillit vilket är en god förutsättning för en framgångsrik kunskapsutveckling. Vi arbetar för att du ska lära dig i eget tempo och känna stor glädje inför varje skoldag.

Änglagårdsskolan är skolan för dig som vill kombinera din kunskaps- och fotbollsutveckling!

"Tänk om man själv i tidig ålder hade kunnat kombinera sin skolvardag med sin favoritidrott. Om du är ung idag och gillar denna kombination så är Änglagårdsskolan det perfekta valet för dig!"

Cecilia Andersson | Rektor

Telefon: 031-382 05 22

 

jonas

Änglagårdsskolans helhetssyn gällande skola-idrott och intima samarbete med föreningslivet är en framgångsfaktor för att bidra till ungdomarnas personliga, kunskapsmässiga och idrottsliga utveckling

Jonas Olsson, Akademichef, IFK Göteborg

Fyra k som vi är på

Skolfakta Änglagårdsskolan

Antal elever

250

Kunskapsresultat 2016/2016

Genomsnittligt meritvärde 242

 

Samarbetspartners

IFK Göteborg, Eriksbergs IFUCL Academy/Tottenham

På Änglagårdsskolan har vi elever som representerar 32 klubbar i Göteborgsregionen

Elevhälsa

För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolan har tillgång till kurator, specialpedagog och skolpsykolog.

Alla elever från förskoleklass och upp till högstadiet erbjuds skolhälsovård (SHV). Vi vill se till helheten – både kropp och själ och arbeta för att stärka det friska hos barn och ungdomar, hälsofrämjande. Besök hos skolhälsovården kostar inget. Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Tillsammans med den övriga elevhälsan och skolpersonalen verkar vi för att barn med särskilda svårigheter och behov får det stöd de behöver till en bra skolgång. Vi medverkar även till att grundlägga sunda levnadsvanor. På mottagningen kan vi hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser och olycksfall, men inte erbjuda samma vård som på vårdcentralen (med ex provtagning, akut läkarkontakt mm).

Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt.

IT på skolan

Vi arbetar med iPad som pedagogiskt verktyg för att skapa en lustfylld lärmiljö. I åk 7-9 arbetar vi med det interaktiva läromedel där Clio är basen. Detta möjliggör en annan dimension på lärandet där materialet alltid är uppdaterat och aktuellt samt tydliga röda trådar i och mellan ämnena. I varje klassrum finns interaktiva projektorer som möjliggör trådlösa presentationer.

 

 

 

Änglagårdsskolan

Krutvägen 2 A
415 28 Göteborg


Postadress

Änglagårdsskolan
Krutvägen 2 A
415 28 Göteborg

E-post: kontakt@anglagardsskolan.se

Besöksadress


Änglagårdsskolan
Krutvägen 2 A
415 28 Göteborg

 

Sjukanmälan

Sjukanmälan via telefonsvar t.o.m. kl. 09.00, därefter svarar Monica Widfeldt på frågor
Tel: 0766-45 45 13, 031-382 05 21 

Rektor

Cecilia Andersson
Tel: 031-382 05 22
E-post: cecilia.andersson@anglagardsskolan.se

Biträdande rektor

Martin Blixt
Tel: 031-382 05 23
E-post: martin.blixt@anglagardsskolan.se

Skolsköterska

Cecilia Svegner Andersson
Tel: 0766-454514
E-post: cecilia.s.andersson@anglagardsskolan.se

Kurator

Eva-Marie Ekström

Tel. 0707-371333

E-Post: eva-marie.ekstrom@anglagardsskolan.se

 

Frågor om elevansökan och elevregistrering

Monica Widfeldt 

Tel: 031- 382 05 21
E-post: monica.widfeldt@anglagardsskolan.se 

Studie- och yrkesvägsledare

Tel: 031-367 30 73
E-post: kenneth.forsberg@educ.goteborg.se

Skoladministratör

Monica Widfeldt
Tel: 031- 382 05 21
E-post: monica.widfeldt@anglagardsskolan.se

Specialpedagog

Katarina Larsson
Tel: 0707-371334
E-post: katarina.larsson@anglagardsskolan.se

Kök

Heidi Huusko
Tel: 073 673 92 37
E-post: heidi.huusko@anglagardsskolan.se

Fotbollsansvarig Änglagårdsskolan

Niclas Alexandersson
Tel: 0707-37 13 38
E-post: niclas.alexandersson@anglagardsskolan.se

Ansvarig IFKs ungdomsakademi

Roger Gustafsson, ansvarig IFK göteborgs ungdomsakademi
Tel: 0734 12 04 74
E-post: roger.gustafsson@ifkgoteborg.se

Dela